Siderfestvorspiel med quiz


Den årvisse og mykje vitja Siderfestivalen går av stabelen i bygda og Holmatun ynskjer både lokale og tilreisande velkomen på siderfestvorspiel med siderquiz.

                                                

Ta med vener og kjende og test dine ålmeinkunnskapar og siderkunnskapar på vorspielet fredag

Program:
Kl 2000: Dørene opnar med bugnande siderbarar. Du bestiller ved borda via app.
Kl 2130: Siderquiz v/Ole Johannes Bakke
Kl 2230: Loungemusikk i to etasjar og dempa ljos
Kl 0000: Skjenkestopp (reglar per august 2020)

Pris: kr 200 per pers


Fullt hus på Sidervorspiel i 2019!


Tryggleik/Covid-19:

Me gjennomfører arrangementet innanfor gjeldande forskrift og bransjestandard med fylgjande lovnad frå arrangør:
- maks 200 gjester. Kun førehandssal grunna sporing
- sitjeplassar til alle
- bordservering via app
- hygienestasjonar på området
- hyppig vask av fellesområde
- mogelegheit for 1 m avstand
- ingen sjuke på jobb
Og me vonar du som gjest held deg heime om du syner symptom på luftvegsinfeksjonar


Samarbeidspartnar:

https://images.squarespace-cdn.com/content/52133a3ce4b00cd5639c220e/1493368588409-RNU54LFPYCJ7ZV6Y1M29/Siderfestivalen.png?format=750w&content-type=image%2FpngSearch Anything
Close