Siderfestvorspiel med quiz


Den årvisse og mykje vitja Siderfestivalen går av stabelen i bygda og Holmatun ynskjer både lokale og tilreisande velkomen på siderfestvorspiel med siderquiz.

                                                

Ta med vener og kjende og test dine ålmeinkunnskapar og siderkunnskapar på vorspielet fredag

Program:
Kl 2000: Dørene opnar med bugnande siderbarar.
Kl 2100: Siderquiz med Sondre Helgesen
Kl 2230: Loungemusikk og dempa ljos
Kl 0000: Innsleppstopp
Kl 0200: Skjenkestopp

Pris: kr 200 per pers


Fullt hus på Sidervorspiel


Tryggleik/Covid-19:

Me gjennomfører arrangementet innanfor gjeldande forskrift og bransjestandard med fylgjande lovnad frå arrangør:
- avgrensa antal gjester. Kun førehandssal grunna sporing
- sitjeplassar til alle
- hygienestasjonar på området
- hyppig vask av fellesområde
- mogelegheit for avstand
- ingen sjuke på jobb
Og me vonar du som gjest held deg heime om du syner symptom på luftvegsinfeksjonar


Samarbeidspartnar:

https://images.squarespace-cdn.com/content/52133a3ce4b00cd5639c220e/1493368588409-RNU54LFPYCJ7ZV6Y1M29/Siderfestivalen.png?format=750w&content-type=image%2FpngSearch Anything
Close