Heimkomefest 2. UTSELT.


Me skampyntar lokala og fyller sjølvaste Storesalen til randen når «alle» kjem heim til jol. Potensielt svært utseld! 200 billettar maks.

Program:
Kl 19: Dørene opnar
Kl 20: Silent disko!
Kl 22: Siste innslepp av gjester
Kl 00: Skjenkestopp (i tråd med nasjonake reglar per november 2020)
Kl 0030: Dørene stenger

Sjekk filmen frå 2019!


Pris:
22. des - 1. jan: 225,-
1. jan - 1. april: 250,-
1. april - 1. sep: 275,-
1. sep - 1. des: 300,-
1. des - 15. des: 325,-
15. des - 19. des: 350,-


TRYGGLEIK:

Me baserer vår tryggleiksplan på den såkalla «Covid 19-forskrifta»:

Ref https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2020-03-27-470?q=covid%2019%20arrangement#KAPITTEL_5 

Hovudpunkta:

- Maks 200 gjester med 1 m avstand og fastmonterte seter etter mal og tilvising gjestene til plassane sine.

- Bordservering

- Ingen innslepp etter kl 22

- Skjenkestopp kl 24, 30 min fortæringstid

- Musikken vert avdempa i sal, sub 70 db. Samtale krev ikkje mindre enn 1 m avstand.

- Prosjisering av jolebilete og film på vegg utan musikk.

- Eit etablert avgrensa danseområde på rutemeter 1,5 m med såkalla "silent disko". Avgrensa antal for godt oversyn.

I tillegg kjem dei generelle smittevernsreglane me har brukt i Holmatun sidan mars:

- kun førehandssal grunna sporing
- tydeleg info om smittevernreglane før booking og på arena

- hygienestasjonar på området
- hyppig vask av fellesområde
- mogelegheit for 1 m avstand

- ver gild å hald deg heime om du syner symptom på luftvegsinfeksjonar
- ingen sjuke på jobb

    

Search Anything
Close