Om Holmatun

Holmatun har hysa gode opplevingar sidan 1927 og vil framleis gjera dette. Velkomen inn i varmen!

Møtelokale

Storesalen – kapasitet: 150
Pris på førespurnad. Sjølve storstova i Holmatun er vakkert utsmykka og har alle fasilitetar eit stormøte treng. Teknisk utstyr er oppgradert.

Møteloftet – kapasitet: 12
Pris på førespurnad. Intimt og oppussa lokale med heilstøypt utforming. Te-kjøken og kjøleskåp tilgjengeleg. Høver godt for kveldsmøter og dagmøter inkludert lunsj.

Fest og framsyningar

Storesalen – kapasitet: 235
Storstova har ein oppgradert secene og kan hysa konsertar og ulike typar framsyningar. Vertskap på huset og eigen teknikar tilgjengeleg. Pris på førespurnad.